TR | EN
BTSOBEBKA
                 UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE
                             X. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI
                                      PROJE ÖNERİSİ KATEGORİLERİ
       Proje Öneri Kategorileri

                   Kategorilere Göre

      Proje Ödülleri (Nakdi/Eğitim/Ayni)

                       Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans Öğrencilerinin

      Sanayiye Yönelik Proje Önerisi Sunabilecekleri Öncelikli Kategoriler:

Fonksiyonel Tekstiller

Akıllı Tekstiller
Her Kategori için:  
Doktora Öğrencisi Finalisti 4.000 ₺
Yüksek Lisans Öğrencisi Finalisti 3.000 ₺
Lisans Öğrencisi Finalisti 2.000 ₺

*Öncelikli kategoriler dışında proje sunulması mümkün olmakla beraber, ödüller sadece öncelikli kategorilerde verilecektir.

*Öğrenci kategorisinden yapılacak başvurularda, başvuru tarihinde öğrenci belgesi sunulması gerekmektedir.

*Tez konusu olmaması kaydıyla, Bireysel veya ekip ile katılım mümkündür. Ekip üyelerinin de öğrenci olması ve başvuru anında öğrenci belgesi ibrazı zorunludur
     Akademisyenlerin Proje Önerisi Yapabilecekleri Öncelikli Kategoriler: 
Uzay, Havacılık ve Savunma Teknik Tekstilleri Finalisti  6.000₺
Taşıt Teknik Tekstilleri ve Kompozitler Finalisti  6.000₺

*Öncelikli kategoriler dışında proje sunulması mümkün olmakla beraber, ödüller sadece öncelikli kategorilerde verilecektir.
* Bireysel veya ekip ile katılım mümkündür. Ekipli projelerde  lider ve   diğer üyeleri, en az Dr. Ünvanına sahip olduğunu belgelemelidir. Üniversitede  öğretim görevlisi olan akademisyenlerde  Dr. Ünvanı aranmayacak, sadece  proje başvuru anındaki üniversitesinden alınacak belge  sunulacaktır.

*Bu kategori yabancı katılımcılara da açıktır.
              Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Tez Konuları Kategorisi:
Doktora Öğrencisi Finalisti 4.000 ₺
Yüksek Lisans Öğrencisi Finalisti 3.000 ₺
Lisans Öğrencisi Finalisti 2.000 ₺
Bu kategoride proje olarak tez konularını sunacak katılımcılar:
*başvurdukları  tez konusuna dair,  ilgili bölüm/enstitülerinden  belgeleyici evrak vereceklerdir.
*Lisans tezi ( bitirme ödevi) ilgili Fakültelerde grup halinde veriliyorsa, grup olarak başvuru yapılabilir
                                        Ar-Ge Merkezleri Kategorisi:
Ar-Ge Merkezi Finalisti BUTEKOM’daki tüm eğitimlere  toplamda 100 saat/adam ücretsiz katılım ödülü
Ar-Ge Merkezi İkincisi BUTEKOM’daki tüm eğitimlere  toplamda 75 saat/adam ücretsiz katılım ödülü
Ar-Ge Merkezi Üçüncüsü BUTEKOM’daki tüm eğitimlere  toplamda 50 saat/adam ücretsiz katılım ödülü
* Ar-Ge Merkezlerinin Tekstil ve teknik tekstil konularında proje sunması gerekmektedir.
*Proje başvurusunda bulunacak Arge merkezinin Sanayi Bakanlığı onaylı olması şartı aranmaz.
*Proje başvurusunun Arge Merkezi  adına yapılması gerekmektedir. 
*Arge Merkezi’nden proje başvurularında bireysel / ekiplerde Dr. Şartı aranmaz. 
*Arge merkezinden proje başvurularında bireysel / ekipte yeralanların adları başvuruda  belirtilmelidir.
                                          Lif/Polimer  Kategorisi:
1. lik Ödülü 1.000 $
Lif Polimer sempozyumuna bildiri ile  katılan ve proje pazarına lif polimer kategorisinden en az 2 proje sunan  1 Yabancı katılımcıya  ödül verilecektir.
               Meslek Liseleri Ve Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Kategorisi 
Meslek Lisesi ilk 3 finalist  Tablet
Meslek Yüksek Okulu ilk 3 finalist  Tablet
                                                Prototip Kategorisi
1. lik Ödülü 10.000 ₺
Başvuran adayların 2009-2017 yıllarında Proje Pazarı etkinliğine proje sunmuş olması şartı aranmaktadır. Ödül için, Prototip sunulması zorunlu olup, seçilecek bir adet prototipe ödül verilecektir.

TEZ KONULARI KATEGORİSİ HARİÇ DİĞER TÜM KONULARDA ADAYLAR         BİRDEN FAZLA PROJE BAŞVURUSU YAPABİLİRLER