TR | EN
BTSOBEBKA

ÜST BAŞLIKLAR:

Bilgi Teknolojileri ve Yazılım,

Malzeme ve Hammade,

Proses ve Üretim Teknolojileri,

Çevre ve Sürdürülebilirlik,

Millilik ve Yerlilik,

Teknik Tekstil,

 

 

TEKNOLOJİK ALANLAR/ODAKLAR:

 • Üretimde randıman ve kapasite kullanımını artıran sistemler (yönetsel raporlama, analizler, vb.)
 • Önlenebilir bakımlar,
 • Yüksek hızda veri toplamak,
 • Bu veriyi işlemek,
 • Üretimde kullanılan yeni algoritma, yazılım ve uygulamalar,
 • Kalite kontrol ve sıfır-hata verimlilik yazılımları,
 • Hızlı ve kolay uygulanabilir ERP yazılımları,
 • 3D modelleme yazılımları,
 • Yapay zeka uygulamaları,
 • Yeni polimerler, biyo polimerler,
 • Yüksek mukavemetli malzemeler,
 • Nano lifler, aramitler,
 • Kompozitler, uygulanabilir reçineler,
 • Antibakteriyel, yanmazlık (güç tutuşurluk), soğutuculu giysiler, UV'ye dayanıklı malzemeler, UV yansıtıcı malzemeler,
 • Infrared'te görünmeyen dikişler, radarda görünmeyen malzemeler, balistik uygulamalar,
 • Giyilebilir teknolojiler,
 • Negatif iyon uygulamaları
 • Fotovoltaik tekstiller,
 • Plasma teknolojileri,
 • Koku giderici, kozmetikli malzemeler, kir tutmazlık,
 • Akustik özellikli (ses izolasyonu) kumaşlar, tekstiller,
 • Ultrasonik kaplamalar,
 • Su iticiliği yüksek,
 • Antistatik malzemeler,
 • Hava geçirgenliği yüksek kumaşlar,
 • Kolay temizlenebilir kumaşlar,
 • Savunma sanayine yönelik iletken kumaşlar,
 • Obezite ve şeker hastalığına dair yeni malzemeler, EKG ölçebilen tekstiller,
 • Kasları taklit edecek tekstiller (enhanced textile),
 • Doğal malzemeler,
 • Kenevirde işlenebilirlik ve yeni üretim yöntemleri,
 • Ozon kullanımını artıran yeni prosesler,
 • İplik, boya ve kimyasallarda yeni ve milli hammadeler,
 • Yenilikçi iplik çekim makineleri,
 • Yenilikçi reçeteler, reçetelerde standardizasyon yaklaşımları, melanjlar,
 • Spinning'de yeni yaklaşımlar,
 • Elyafta yüzey modifikasyonu, karbon elyaflar,
 • Üretimde ileri otomasyon, robotik uygulamalar,
 • Proses optimizasyonu,
 • Yenilikçi üretim teknolojileri (apre, boyahane ve diğer)
 • Fosfatsız çevreci yaklaşımlar
 • Biyobozunur malzemeler
 • Tekstilde yenilenebilir enerji uygulamaları, akıllı enerji yönetimi, enerjide tasarruf,
 • Karbon ayak izine dair yenilikçi uygulamalar, yazılımlar
 • Kimyasal malzemelerde izlenebilirlik uygulamaları, yazılımları,
 • Susuz boyama yöntemleri,
 • Atık su uygulamaları, yeni arıtma yöntemleri, arıtmada küçük ve kompakt sistemler, yöntemler,
 • Dijitalleşme,
 • Endüstri 4.0,
 • İthal kimyasal ve diğer malzemelerin yerelleştirilmesi,
 • Performans artırıcı akıllı tekstiller, sensör uygulamaları, elektronik tekstil
 • Teknik tekstiller, etkin ve çevreci solventler, kaplamalar,
 • Geri dönüşümlü ve /veya organik tekstiller, doğal lifler.