TR | EN
BTSOBEBKA

TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE

UTİB TÜRKİYE X.  ULUSLARARASI  AR-GE PROJE PAZARI YARIŞMASI

KATILIM KOŞULLARI

 

Proje Pazarı Etkinliğinin Amacı:

Proje pazarı yarışması; ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi, endüstriyel tasarımcılığın geliştirilmesi, üniversite–sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin dünya pazarlarına sunulmasına katkı sağlaması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Tekstil ve Konfeksiyon sektörüne ait inovatif ve özgün proje önerilerinin sunulması ve bu projelerin sektör lideri ihracatçılar, akademisyenler, öğrenciler ile buluşması hedeflenmektedir.

 A.KATILIM ŞARTLARI, SERGİLEME, ÖDÜLLENDİRME KOŞULLARI

Ar-Ge Proje Pazarı Proje Katılımcıları: 10. Ar-Ge Proje Pazarına ekli kategorilerde katılım sağlanabilecek olup, başvuru sahipleri EK.1’de sunulan ilgili kategorilerde belirtilen koşulları sağlamakla yükümlüdür. Bireysel / Ekip yada Öğrencilik/Doktora yada Ar-Ge Merkezleri, vb katılımcı başvuru koşulları her bir kategori bazında belirtilmiştir. Proje başvuru sahipleri, EK-3: UTİB Türkiye Tekstil Ve Konfeksiyon Sektöründe X. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi Katılım Şartnamesi ve  EK-2: Proje Önerisi Yazım Kılavuzunda belirtilen  katılım şartları  sağlanarak imzalı  EK.4- Taahhütname ile  müracaat edeceklerini  taahhüt ederler. Doğru kategoriden başvuru yapılması katılımcının sorumluluğundadır.

 

 1. UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası X.UTİB AR-GE Proje Pazarı Zirvesi’nde belirlenen kategoriler, Başvuru asgari koşulları, Ödül tutarları  EK:1  nolu tabloda belirtilmiştir .
 2.  Ödül kategorileri ve miktarları ile ilgili ayrıntılı ve nihai bilgi www.uibargeprojepazari.com, www.utibargeprojepazari.com  ve www.uibrdbrokerageevent.com etkinlik  web sayfasında ilan edilmektedir.
 3. Tez konuları kategorisi hariç Proje  başvuru  sayısında  sınırlama  yoktur.
 4. Katılım ve Ödüllendirme şartlarının sağlanması koşuluyla farklı kategorilerde yapılan Proje önerilerinin ödüle layık bulunması halinde Ödüllendirmede sınırlama  yoktur.  Lif Polimer Kategorisinde ise, Lif Polimer sempozyumuna bildiri ile  katılan ve proje pazarına lif polimer kategorisinden en az 2 proje sunan  1 Yabancı katılımcıya  ödül verilmesi şartı aranmaktadır.
 5. Ar-Ge Proje Pazarı’nda ödül alan katılımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili katılımcıya aittir.
 6. Katılım herkese açık olup, fakülte bazında başvuruda sınırlama yoktur.
 7. Daha önce düzenlenen AR-GE Proje Pazarları ve benzeri diğer etkinliklerde sunulan projeler, prototip kategorisi hariç değerlendirmeye alınmayacaktır. Dolayısı daha önce düzenlenen UTİB AR-GE Proje Pazarları ve benzeri diğer etkinliklerde sunulan yada ödül almamış olması şartlarının aksine bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa UTİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşması halinde aldığı ödülü ve ödül tutarını geri vermeyi taahhüt eder.
 8. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk katılımcıya ait olacaktır. Böyle bir durum tespit edildiği taktirde 3 yıl boyunca katılımcının projeleri etkinliğe kabul edilmez)
 9. Başvurunun Geri Alınması: Web sayfamızdaki etkinlik takviminde  belirtilecek  tarihten sonra proje başvurusunun geri alınması  mümkün değildir.

B. PROJE BAŞVURU YÖNTEMİ

 

 1. UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe X.Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi’nde proje önerileri UTİB’in www.utibargeprojepazari.com ve www.uibargeprojepazari.com Etkinlik web sayfasındaki http://online.utibargeprojepazari.com/Login.aspx  alan adında yer alan Online Proje Yükleme Sisteminden elektronik ortamda kabul edilecektir.
 2. Proje Önerisinin yüklenmesi sırasında, kullanıcı ve proje önerileri kayıtlarının güncelliğinden kullanıcı (proje yöneticisi) sorumludur, ekip üyeleri bu durumu peşinen kabul etmiş sayılırlar. Kayıt bilgilerinin eksikliğinden veya farklılığından doğabilecek durumlarda, sorumluluk kullanıcıya aittir.
 3. Elektronik ortamda proje başvurusu yapmak için öncelikle kullanıcı kayıtlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Proje önerisinde yer alacak kişilerin (ekip üyelerinin) ayrı ayrı üye kayıtları yapılmalıdır. Kişi kaydı gerçekleşince, farklı proje önerileri için tekrar kullanıcı kaydı yapılmasına gerek yoktur. Daha önce kayıt yapmış kullanıcılar, yeni kayıt yapmadan, doğrudan proje önerilerini yükleyebilirler.
 4. Üye kaydı gerçekleştirilerek, aktivasyon işlemi tamamlandıktan sonra e-posta adresi ve şifre ile giriş yapılarak proje önerisi veya önerileri yüklenebilecektir.
 5. Proje Önerisi Açıklamaları: Maksimum 2 adet A4 sayfasını aşmayacak şekilde sistemden girilecektir. Her bir proje önerisinin oluşturulmasında her bir bölüm için ayrılan sınırlı karakterler mevcuttur. Word dosyası kuralları için ayrıca “EK-2: Proje Önerisi Yazım Kılavuzu” incelenebilir.
 6. Proje Önerisine ait zorunlu alanlar elektronik ortamda doldurulacak olup, Proje başvurusu sırasında, kullanıcı ve proje önerileri kayıtlarının güncelliğinden kullanıcının kendisi sorumludur. Kayıt bilgilerinin eksikliğinden veya farklılığından doğabilecek durumlarda, sorumluluk kullanıcıya aittir.

 

Proje Adı (Türkçe) 

(100 karakter)

(zorunlu) 

Proje Adı (İngilizce)

(100 karakter)

 

Başvuru yapılan Ödül Kategorisi

(Proje önerisinin, uygun kategoride bildirilmesi gerekmektedir. Uygun olmayan kategori için uyarı iletilecektir.)

 

Proje Özeti (Türkçe)

(500 karakter)

(zorunlu) 

Proje Özeti (İngilizce)

(500 karakter)

 

Proje Etiketleri

(500 karakter)

 

Proje Süresi 

(175 karakter)

 

Proje Bütçesi 

(175 karakter)

 

Projenin Amacı

(300 karakter)

 

Giriş

(1000 karakter)

 

Yaklaşım

(1000 karakter)

 

Beklenen Sonuç

(650 karakter)

 

Kaynaklar

(150 karakter)x5

 

Proje Yöneticisi

 

(zorunlu) 

Üniversite/Fakülte/Bölüm Adı /Meslek adı

 

(zorunlu) 

Öğrencilik belgesi

 

 

*Şartname aşamasına geçen projelerde imzalı sistem çıktısı (şartname)

 

(zorunlu) 

Tez başvurularında ilgili bölüm/enstitülerinden  belgeleyici evrak

 

 

 

 

 

Ekip Üyesi Ad-Soyad:

 

(zorunlu) 

Üniversite/Fakülte/Bölüm Adı /Meslek adı

 

(zorunlu) 

Öğrencilik belgesi (Ekip ile katılım halinde Öğrenci olan tüm  ekip üyeleri için)

 

     
 

Tez başvurularında ilgili bölüm/enstitülerinden  belgeleyici evrak

 

(Uygun olan projelerin Yönetici Panelinden onayları verilerek Katılım Şartnamesi Aşamasına geçildikten sonra,  Proje yükleme menüsünden   Ek kısmına  yüklenmesi yerine getirilmelidir. )

 

 

 1. Zorunlu bilgilerin tamamlanmasından sonra “PROJE OLUŞTUR” komutu ile Word dosyası sistem tarafından otomatik oluşturulacaktır. Ayrıca takip amacıyla yüklenen her projeye otomatik olarak bir “Proje Kodu” atanacaktır.
 2. Proje oluşturma adım adım yapılabilecektir. Örneğin; birinci gün proje özeti, ertesi gün devamında proje posteri eklenebilecektir. Bu süreç zarfında gerekli değişiklikler yapılabilecek olup, “PROJE ONAYLA” komutundan sonra değişiklik yapılamayacaktır.
 3. Elektronik ortamda otomatik oluşan belgede kalan kısımlara, proje önerisine dair bütçe, süre, amaç, giriş, yaklaşım, beklenen sonuç ve kaynaklara dair detaylı bilgiler ve ilgili tablo, şekil vb. destekleyici nesneler eklenebilecektir. Tüm bu bilgiler sistem tarafından  maksimum 2 sayfa ile sınırlandırılmıştır. Aksi takdirde sistem tarafından kabul edilmeyecektir.
 4. Sisteme yüklenen maksimum 2 sayfalık proje önerileri elektronik olarak yayınlanacak olan kitapta yer alacak olup, basılacak kitapta sadece Proje İsmi, Proje Yürütücüsü, Proje Ekibi, İngilizce Özet, Türkçe Özet, Proje Bütçesi, Proje Süresi ile proje ile ilgili görseller yer alacaktır. Bu nedenle Etkinlik günü dağıtılmak üzere bir kitap olarak basılacak Proje özetleri ile Proje önerilerine ilişkin görsellerin Proje Takviminde belirtilen tarihe kadar bu formata göre http://online.utibargeprojepazari.com/Login.aspx adresine yüklenmesi gerekmektedir.
 5. Proje önerilerinin en geç Proje Takviminde belirtilen tarihe kadar  www.uibargeprojepazari.com,www.utibargeprojepazari.com adresine PDF Formatındaki poster ile birlikte  yüklenmesi gerekmektedir.
 6. Poster Sunumu:  Proje önerisi açıklama dosyasının hazırlanmasından sonra etkinlikte sergilenmek üzere proje önerisine ait POSTER SUNUMU sisteme yüklenecektir.

POSTER sunumu PDF formatında, 1 sayfayı ve 10 MB’ı aşmayacak şekilde ve (70 cm x 100 cm) ebatlarında dikey olarak hazırlanmalıdır. Ayrıca proje önerisine dair açıklamaların yanı sıra proje bütçe ve süresi de postere mutlaka eklenmelidir. Poster sunumuna dair diğer yazım kurallarında bir sınırlama yoktur. Ancak poster sunumunda okunabilirliği sağlamak için punto boyutunun ARİAL 5/7 punto olması tavsiye edilmektedir. Poster sunumu şartları tüm kategorilerde aynıdır.

 

PDF’ten farklı dosya formatı ve 1 sayfayı geçen Poster Sunumları sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Değerlendirme Kurulu tarafından Sergilenmeye layık görülen Poster sunumları, UTİB tarafından (70 cm x 100 cm) ebatlarında dikey olarak bastırılıp etkinlik günü öncesinde fuaye alanına yerleştirilecektir.

 

 1. Proje Sözlü Sunumu: İki gün boyunca etkinliğin gerçekleştirileceği mekanda uygun görülecek alanlarda, ziyaretçilere power point sunumlar yapılması mümkün olabilecektir.

 

Ayrıca Değerlendirme Kurulu tarafından başarılı bulunan ve Ödüle layık görülecek  proje önerileri sahiplerinden Ödül Töreni Program Akışı içerisinde  maksimum    5-10 dakika ve 5-6 slaytlık bir sözlü sunum imkanı planlanabilir. Her iki  durumda da sözlü sunum planı, katılımcıya bildirilecektir. Sahnede sözlü sunum yapmaları uygun bulunan proje sahipleri, PowerPoint sunumlarını CD’ye kaydederek etkinlikten önce belirtilen tarih, mesai saati bitimine kadar   project@butekom.org adresine  göndermeleri gerekmektedir.

 

Başvuru işlemi tamamlanan projelerin Ön Kabul aşaması olarak yönetici panelindeki yetkililerin sistemine düşer. Ön Kabul aşamasında Yönetici Panelindeki yetkililer, sisteminde  gerekli Kontrolleri yapar. Uygun olmayan projeler gerekli görülen düzenlemelerin yapılması için Proje Yürütücüsünün Düzenlemesine Açılır.

 

Ar-Ge Proje Pazarı Yazım Kılavuzu ve katılım şartlarına uygun olmayan proje önerileri “Değerlendirme Kurulu”nun” değerlendirmesine sunulmayacaktır.

 

Web sayfasında bildirilen başvuru son günü ve saatine kadar yüklenmeyen proje önerileri değerlendirmeye alınmaz, projelere ilişkin eksik yüklemelerden proje sahibi sorumludur.

 

Uygun olan projelerin Yönetici Panelinden onayları verilerek Katılım Şartnamesi Aşamasına geçilir.

 

 1. Proje Önerileri Yükleme Adımlarının Tamamlanması: Elektronik ortamda proje önerisini sisteme yükleyen katılımcıların,   EK-3: UTİB Türkiye Tekstil Ve Konfeksiyon Sektöründe X.Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi Katılım Şartnamesi’ni sistemden otomatik olarak indirir. Doldurulmuş  hali proje yöneticisi tarafından ıslak imza ile imzalandıktan sonra  yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar taratarak, sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 

Katılımı uygun görülen projenin yöneticisine,  proje önerisinin  sergilenmeye layık bulunduğuna ilişkin gerekli bilgilendirme, elektronik ortamda yapılır. 

 

Proje yürütücüsünün koordinasyonunda (beyanında) ekipte yer alan ve projeyi temsil edebilecek maksimum 1 proje yazarına ilişkin katılımcının  konaklama bilgileri aynı şekilde  web tabanlı sistem üzerinden elektronik ortamda yapılır. 

 

 1. Teknik destek hizmetleri kapsamında ilgili her türlü sorular, Proje önerisi yüklemeye dair her türlü sorunlar ve sorular project@butekom.org adresine ve ekip üyelerine  iletilebilecektir.

 

Konaklama Taleplerinin Sistem üzerinden iletilmesi:                        

 

Konaklama:Değerlendirme Kurulunca sergilemesi uygun görülecek proje önerilerinden sadece  Bursa dışından katılımlarda Ekipli proje de dahil her bir proje için maksimum bir kişinin konaklama masrafı karşılanacaktır. Ekipli projede proje önerisinin sergilenmeye layık bulunduğuna ilişkin gerekli bilgilendirme, proje kabulüne ve hakem değerlendirmesine esas  web tabanlı sistem üzerinden elektronik ortamda yapıldığından, proje yöneticisinin  etkinliğe  katılamaması halinde, projeyi temsil edebilecek ekipte yer alan  maksimum 1 (bir) proje yazarının görevlendirilerek bildirilmesi, yürütücünün koordinasyonunda ve sorumluluğundadır. (Proje ekipli projelerde Konaklama-Ulaşım Sistemi Modülüne, ekip üyesinin üyelik şartını sağlanması, görevlendirilmesi, katılımcı konaklama bilgisinin süresi içerisinde girilmesi)   

 

Değerlendirme neticesinde sergilenmesi uygun görülen projenin katılımcısı  (ekip lideri görevlendirmesi ile birlikte), Onaylanan Her bir proje kapsamında Katılımcı olarak konaklama bilgilerini   check in/out günleri bazında aynı şekilde  Konaklama-Ulaşım Sistemi Modülü üzerinden proje kodu ile elektronik ortamda yapılır. 

 

Konaklama taleplerinin  çağrı takviminde belirtilen son tarihe kadar sisteme yüklenbilmesi  projesi onaylanan ekip liderinin  sorumluğunda olup, sisteme projeyi temsilen katılacak kişinin konaklama  bilgi girişlerinin tamamlanabilmesi konusunda oluşabilecek gecikmelerden Proje Ekibi sorumlu tutulamaz. 

 

Arge Merkezleri kategorisinden başvuran çalışanların ve Başarı hikayesisergilemelerine katılan Sanayicilerin ulaşım ve konaklama masraflarını kendilerince karşılar.

 

Öğrencilerin, öncelikli olarak BTSO Uygulama Otelinde konaklaması hakkı  saklıdır.

 

Konaklanacak olan yerler Birlik tarafından bütçe imkânları ve müsaitlik durumuna göre belirlenecektir. Misafirlerin Birlik tarafından belirtilen konaklama yerlerine olası itirazları değerlendirilmeyecektir. (Konaklama 2 gece, single odada esas olup,  sınırlı sayıdaki double oda sadece farklı projeleri temsilen katılacak sadece eş durumundaki proje yazarları için kullandırılacaktır, Double oda kotasının dolması halinde single odaya check in esas olup, UTİB’in double oda farkını karşılaması mümkün bulunmadığı gibi, single/double odaya check in yapılmaması halinde konaklama bedeli katılımcıdan talep edilecektir.

 

Ara Ulaşım : Bursa Otobüs Terminali/ Mudanya yada Güzelyalı feribot İskelesi noktasından UTİB tarafından belirlenmiş olan konaklama yapılacak Otellere (Uygulama oteli dahil), Otellerden Etkinlik alanına, Etkinlik bitiminde Butekom’dan  Bursa Otobüs Terminali/ Mudanya yada Güzelyalı feribot İskelesi noktasına  ara ulaşım transferi sağlanabilecek olup, katılımcıların  web sayfasından transfer detaylarını takip etmeleri gerekmektedir.

 

Bunun  dışında ara ulaşım talepleri (Havaş, şehir içi, Bursa içi ulaşım bedeli, taksi, şahsi araçla katılımlarda yakıt bedeli) karşılanmamaktadır.

 

C. PROJE ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ

9 kişiden müteşekkil Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacak toplantıda uygun gördükleri sayıdaki projeyi, Tübitak panel değerlendirme usulü ile proje adı/yazarı/kurumu bilgisi olmaksızın EK-3: X. Ar-Ge PP Proje Önerisi Değerlendirme Formu bazında değerlendirir ve ödül alacakları belirleyecektir. Yine aynı Kurul, sergilenecek projeleri ve kitaba girecek projeleri ve sözlü sunum yapacak projeleri ve seçim kriterlerini belirleyecektir. Değerlendirme Kurulu’nun proje önerisi çağrı başlıkları itibarıyla farklı kurum ve kişilerden oluşmasına Yürütme Kurulu Onay verebilir.

 

Ayrıca, herhangi bir kategoriden başvuru olmaması, finale layık eser bulunamaması, başvuru koşullarının sağlanmadığının tespiti, ödül tutarının ödemesi ile ilgili koşulların zamanında sağlanmaması, ve benzeri  durumlarda UTİB Yürütme Kurulu,  Ödül tutarlarını ve finalist sayısını  Ödül Töreni öncesine kadar değiştirme/ diğer kategoriye aktarma hakkını saklı tutar.

 

Proje Başvurusunda bulunanlar, Değerlendirme Kriterleri’ni reddetme hakkına sahip değildir. Başvurusu anında var olan ya da daha sonradan oluşturulacak ya değiştirilebilecek olan tüm Değerlendirme Kriterleri’ni peşinen kabul eder.

 

D.FİKRİ MÜLKİYET (ENDÜSTRİYEL TASARIM, FAYDALI MODEL, PATENT) VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ

 

 1. Etkinliğe katılan proje önerilerinin özgün olmaması, daha önce piyasaya sunulmuş veya benzer yarışmaya katılmış olmasından doğacak yasal sorumluluklar katılımcıya ait olup, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve çalışanları ile Jüri Üyeleri  herhangi bir sorumluluk taşımaz. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.
 2. Etkinliğe katılan proje önerilerinin doğru kategoriden yarışmaya katılmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğini bağlamaz. Tüm sorumluluk katılımcıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. Bu halde, bir alt sıradaki proje önerisine aynı ödül ve haklar verilir.
 3. Proje Pazarını düzenleyen ve finanse eden Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), AR-GE Proje Pazarı Etkinliği’nde sergilenen tüm proje önerilerini yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.
 4. UTİB, AR-GE Proje Pazarı Etkinliği’ne katılan ve ödül alan proje önerilerini kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, UTİB’i temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep etmeyecektir.
 5. Katılımcının proje pazarı kapsamında üçüncü şahıslarla yaptığı veya  yapacağı anlaşmalardan, yüz yüze görüşmelerden kaynaklanan zarar ve ziyanlardan da 1.maddede sayılanlar sorumlu tutulamaz.
 6. UTİB herhangi bir aşamada yarışmayı iptal edebilir, bu halde yarışmacılar herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yarışmanın iptal edilmesinden dolayı 1.maddede sayılanlara herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
 7. UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi’ne katılanlar, işbu katılım koşulları ile birlikte aşağıda belirtilen eklerdeki  koşulları kabul etmiş sayılırlar.

EK-1: Kategoriler, Başvuru Koşulları ve Ödül tutarını içeren tablo

EK.2: Proje Önerisi Yazım Kılavuzu

EK .3- AR-GE PP Proje Önerisi Değerlendirme Formu

EK.4- Taahhütname