TR | EN
BTSOBEBKA

S.S.S.

 

1) Ar-Ge Proje Pazarı’nın amacı nedir?

Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, yerli ve yabancı üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge Merkezleri ile Teknopark araştırmacılarını bir araya getirerek, Ar-Ge destek programlarına sanayi-üniversite, sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu-üniversite ortak proje önerisi sunmaları amaçlanmaktadır.

2) Katılım ücretli mi?

Etkinliğe katılım ücretsiz olup, katılımcılar konferanslara ve paralelinde gerçekleşen workshoplara ücretsiz olarak katılabileceklerdir.

3) Kimler Proje Önerisinde bulunabilir?

Proje Pazarı Zirvesine akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, sanayiciler,Ar-Ge Merkezleri, profesyonel olarak bu işle ilgilenenler, profesyonel şirketlerde çalışanlar bireysel ve ekip katılımı sağlayabilir. Ekip katılımlarında tüm ekip üyeleri ilgili kategorideki bireysel başvuru koşullarını sağlamalı, bir kişi proje yürütücüsü olarak bildirilmelidir.

a. Sanayi-üniversite ve üniversite-üniversite işbirliğine yönelik projelerde, üniversiteden yapılacak katılımlarda proje yürütücüsünün en az Dr. unvanına sahip olması şartı aranmaktadır. Üniversiteden yapılacak katılımlarda Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ancak ekip üyesi olabilir. Sanayiden gelen projelerde bu şart aranmaz.

b. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin proje önerilerini bireysel olarak sunması ve katılım şartnamesinin ekinde öğrenci belgesini ibraz etmesi şartı aranmaktadır.

4) Kimler Proje Yürütücüsü olabilir?

Sanayi-üniversite ve üniversite-üniversite işbirliğine yönelik projelerde proje yürütücüsünün öğretim üyesi akademisyen (Dr. unvanına sahip) olması şartı aranmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bu kategorideki başvurularda ancak ekip üyesi olabilir. Ekip olarak proje önerisi sunulduğu hallerde, ekip üyelerinden maksimum bir kişinin katılım masrafları UİB’in belirlediği koşullarda karşılanabilir. Sanayiden proje önerisinde bulunanlarda ise akademik derece şartı aranmamaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de tek başlarına yürütücü olarak proje önerileri sunmaları için ayrı kategoriler belirlenmiştir.

5) Daha önce yayınladığım proje fikrini proje önerisi olarak sunabilir miyim?

Daha önce sergilenmiş bir proje fikri ile katılım sağlanamaz. Proje yürütücüsü önerisinin uygun kategoride yer aldığını, daha önce ticarileşmediğini, daha önce düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı etkinliklerinde yarışmadığını ve fikri mülkiyet haklarının tarafıma ait olduğunu, etkinlik sonrası sanayi ortaklığına ve işbirliğine yönelik Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından yapılan anketlere 5 yıl süreyle düzenli olarak cevap vereceğimi, vereceğim bilgilerin doğruluğunu, proje pazarı yazım kılavuzu ve “Proje Pazarı Etkinliği Hakkında Açıklamalar” başlığı altında belirtilen koşulları okuyup, anlayıp kabul ettiğimi taahhüt etmekle yükümlüdür.

6) Proje Pazarında hangi kategoriler kapsamında Proje Önerisinde bulunabilirim?

Proje Önerileri, Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü ile ilgili olarak her sene yeniden katılımcı akademisyen-araştırmacılar-sanayicilerden alınan öneriler ve Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen kategoriler kapsamında oluşturulmaktadır. UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası IX. AR-GE Proje Pazarı Zirvesi’nde belirlenen kategoriler aşağıda belirtilmiştir.

a. Akademisyen ve Sanayicilerin proje önerisi sunabilecekleri kategoriler:

  1. Uzay, Havacılık ve Savunma Teknik Tekstilleri
  2. Taşıt Teknik Tekstilleri ve Kompozitler

b. Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans Öğrencilerinin sanayiye yönelik proje önerisi sunabilecekleri kategoriler:

  1. Fonksiyonel Tekstiller
  2. Akıllı Tekstiller

c.  Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Tez Konuları Kategorisi

d.  Ar-Ge Merkezleri Kategorisi

e.  Lif/Polimer  Kategorisi

f.  Meslek Liseleri Ve Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Kategorisi

g.  Prototip Kategorisi

7) Proje Önerisi başvurumu hangi tarihe kadar yapabilirim?

Proje önerilerinin yüklenmesi için son tarih          günüdür.

8) Birden fazla proje ile ve/veya birden fazla kategoriden başvurabilir miyim?

Tez Konuları kategorisi hariç diğer tüm konularda adaylar birden fazla proje başvurusu yapabilirler.

9) Proje Önerisi Nasıl Oluşturulur? Başvuru nasıl yapılır?

Proje önerilerinin oluşturulması için öncelikle UİB Ar-Ge Proje Pazarı sayfasından üyelik kaydı yapılmalıdır. Daha sonra giriş yapılarak sol menüde bulunan Proje başlığı altındaki Yeni Öneri kısmından proje oluşturulmaya başlanır.

10) Proje önerilerinin değerlendirme kriterleri nelerdir? Değerlendiriciler kimlerden oluşur?

Her bir proje öncelikle, “Hakem Grupları” tarafından puanlama yöntemiyle değerlendirmeye alınacaktır. Yapılan değerlendirmede projelerin özetlerinde, proje yazarlarına ait tüm bilgiler silinerek, sadece proje adı ve özet anlatımı değerlendirme hakemlerine elektronik ortamda iletilmektedir. Hakem tayininde proje önerisini sunan yazarın bulunduğu üniversite dışından hakemler seçilmektedir. Aynı proje aynı üniversiteden sadece bir akademisyene gönderilmektedir. Aynı proje için hakemlerin de farklı üniversitelerden ya da firmalardan olmasına dikkat edilir.

11) Proje destekleri veren kurumlarla nasıl bağlantı kurabilirim?

Ar-Ge Proje Pazarı’nda başarılı bulana projeler nakden ödüllendirilmektedir. Projelerin ilgili sanayiciler ve ihracatçılara ulaştırılabilmesi için Etkinlik kapsamında web Randevu Sistemi geliştirilerek B2B görüşme imkânına zemin hazırlanmaktadır. Etkinlik günü proje ortaklıklarının desteklenmesi olanakları T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BEBKA, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı, TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Müdürlüğü, TTGV ve KOSGEB desteklerinin tanıtımı yoluyla araştırılabilecektir.