TR | EN
BTSOBEBKA

Türk Tekstil Sektörü Hakkında

Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatı, 2014 yılında 2013 yılına göre %6 oranında artış ile 8,9 milyar dolara yükselmiştir. 2014 yılında Türkiye’nin genel ihracatı %4 oranında yükselerek 157,6 milyar dolara ulaşmıştır. Bu dönemde sanayi ürünleri ihracatı ise %4,3 oranında artışla 124,1 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Yine aynı dönemde tekstil ve hammaddeleri sektörünün genel ihracattaki payı %5,6’ya ve sanayi ürünleri ihracatındaki payı ise %7,2’ye yükselmiştir.

Tekstil sektörü ülkemizin geleneksel sanayi kollarından olup sanayi ve ihracatta başarı öyküsünün mihenk taşlarından birisidir. Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörü bir bütün olarak bugün en fazla dış ticaret fazlası veren birinci sektördür. Buna ek olarak oluşturduğu istihdam ile işsizliğin azalmasına ve toplumun refahına çok ciddi düzeyde katkıları mevcuttur. Türk Tekstil Sektörü, ürün kalitesi, moda ve trendleri belirleme gücüne sahip tasarımları ve yüksek teknolojisi itibarıyla dünyada çok özel bir yere sahiptir. GSYH içindeki payı ve yerli girdi kullanımı gibi parametrelerde ülkemizde ilk sırada olan sektör küresel pazarlarda da var oluşumuzun temelini oluşturmaktadır.